Comisia pentru Situații Excepționale din raionul Rezina s-au întrunit în ședință

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Rezina s-a întrunit pe 16 noiembrie curent, în ședință. Vezi aici hotărârea Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Rezina. Anexa nr.1 la Hotărârea CSE Rezina nr.4 din 16 noiembrie 2022.

Consiliul raional Rezina anunță consultări publice

  Stimați locuitori ai raionului Rezina!        Consiliul raional Rezina anunță consultări publice pe marginea proiectului de buget al raionului pentru anul 2023. Propunerile și recomandările pe marginea acestui subiect, supuse consultării publice, pot fi expediate pe următoarele adrese de email: dfrezina@mail.ru, contactrezina@mail.ru, cons.rez.apl@inbox.ru, sau la următoare numere de telefon: 0254 2 10 72, 0254 2 20 58, 0254 2 10 12, sau la Consiliul...

Tineri informați, tineri protejați!

     Servciul Tineret și Asistență Investițională din cadrul Consiliului raional Rezina, în parteneriat cu CSPT"ARMONIA , condus de Stanislav Atamanenco, au organizat în cadrul Zilei Naționale de Tineret,  o sesiune de informare cu tinerii din satele Echimăuți și Cinișeuți. La ședințe au participat aproximativ 70 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani.      Întrunirea a avut drept scop, de a informa tinerii...Bugetul raional pentru anul 2017, aprobat

    Recent, consilierii raionali, întruniți în ședințe (2 la număr), au adoptat, în două lecturi, proiectul bugetului raional pentru anul 2017. Asta după ce proiectul de document a fost expus pentru consultări publice (formatul dezbateri) și a fost discutat în cadrul comisiei de specialitate "Economie, Buget și Finanțe". Astfel, pentru anul viitor bugetul raionului va constitui, la venituri și la cheltuieli, 105762,9 mii de lei, fără deficit sau excedent.

   În cadrul ședinței Consiliului raional, consilierii au examinat și adoptat mai multe proiecte de decizii, care vizează buna activitate a raionului nostru. Este vorba despre acordarea ajutoarelor financiare pentru persoanele cu probleme grave de sănătate și cu situație materială precară. Pe marginea chestiunii date a raportat dna Eleonora Graur, președintele raionului, care a menționat că, din lipsă de finanțe, numărul beneficiarilor este mai mic, la fel - mărimea ajutoarelor, care de această dată a constituit câte 1000 de lei. Dar s-a făcut tot posibilul ca să fie alocate ajutoare măcar pentru cele mai grave cazuri.

   Consilierii au votat și alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, care prevedea oferirea ajutoarelor financiare tinerilor specialiști angajați în domeniul medicinii (4 persoane: câte 3000 de lei tinerilor specialiști cu studii superioare și câte 2000 de lei - celor cu studii medii de specialitate). Pentru prestație deosebită în cadrul diferitor competiții naționale și internaționale, câte 1000 de lei vor primi și patru membri ai Clubului rezinean "Karate Kay". 16000 de lei au fost alocate în scopul creării unei rezerve de combustibil pentru depășirea situațiilor excepționale pe timp de iarnă.

   Dnei Angela Racu, șeful Secției Cultură, și dlui Eugeniu Postu, șeful Secției Economie, funcționari publici din cadrul Consiliului raional, le-a fost conferit gradul de calificare de consilier de stat, clasa I.

   Urmare a votării de către consilierii raionali a proiectului de decizie "Cu privire la inițierea procedurii de lichidare a instituțiilor medico-sanitare publice "Centrele  de Sănătate autonome" din raionul Rezina", acesto-ra urmează să le fie schimbat statutul, patrimoniul și unitățile de funcții fiind transmise IMSP "Centrul de Sănătate Rezina". Motiv pentru decizia dată a consilierilor raionali a servit "activitatea neeficientă a centrelor de sănătate autonome din raion, neasigurarea de către acestea a accesului populației la asistența medicală calitativă, activitatea insuficientă la sporirea calității asistenței medicale primare și receptivității prestatorilor la necesitățile populației; înrăutățirea echității în utilizarea și distribuirea serviciilor de asistență medicală primară; rezultatele instituțiilor lasă de dorit la capitolele calitate, disciplina medicilor, accesul populației la serviciile medicale, baza tehnico-materială rea, lipsa de laboratoare, lipsa personalului medical, îndeosebi cu studii superioare, economii nejustificate în bugetele instituției medicale făcute de directorii acestora în defavoarea dezvoltării asigurărilor medicale, activitatea nesatisfăcătoare în lichidarea epidemiei de hepatita A".

   Consilierii au mai aprobat rețeaua raională de învățământ pentru anul de studii 2016-2017, mărimea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățământ, dar și au luat act de informația privind autolichidarea IP "Școala Primară Lipceni".

   Au fost votate și modificări la Regulamentul de funcționare a Comisiei raionale de protecție a copilului aflat în dificultate, printre care și permisiunea de a remunera membrii comisiei, în limita bugetului raional aprobat.  Consilierii au mai adoptat modificarea câtorva decizii, inclusiv cu caracter financiar. În cazul acestora era vorba despre redirecționarea anumitor finanțe, care n-au reușit să fie valorificate, conform destinației, pe parcursul anului în curs. 

   La ședință au mai fost examinate și chestiunile "Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1990-1999 în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în anul 2017" și "Cu privire la pregătirea și desfășurarea lucrului de luare în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2001", raportate de dl Iurie Tomșa, șeful SAM Rezina.

   Prin votul consilierilor, a fost respinsă cererea prealabilă a dlui Bagrin Serghei referitoare la anularea Deciziei 3/3 din 17.08.2016 "Cu privire la examinarea interpelării consilierului raional Popovici Alexei".

   La propunerea dlui Arcadie Mușinschi, vicepreședinte al raionului, consilierii au examinat, în cadrul ședinței comisiei de specialitate, apoi în plenul Consiliului raional, aspectul privind alimentarea elevilor în instituțiile de învățământ. Este vorba despre permisiunea oferită directorilor de instituții de învățământ reorganizate "de a organiza alimentația elevilor care sunt transportați din alte localități pentru studii în instituția dată, din economiile limitelor bugetelor aprobate", pe care managerii școlari respectivi au primit-o.

   Pe final, consilierii raionali au votat și trei chestiuni, care vizează programe teritoriale în sănătate: "Cu privire la aprobarea Programului teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020", "Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control a infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020" și "Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2016-2020". 

 

Acasă

În sus