Comisia pentru Situații Excepționale din raionul Rezina s-au întrunit în ședință

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Rezina s-a întrunit pe 16 noiembrie curent, în ședință. Vezi aici hotărârea Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Rezina. Anexa nr.1 la Hotărârea CSE Rezina nr.4 din 16 noiembrie 2022.

Consiliul raional Rezina anunță consultări publice

  Stimați locuitori ai raionului Rezina!        Consiliul raional Rezina anunță consultări publice pe marginea proiectului de buget al raionului pentru anul 2023. Propunerile și recomandările pe marginea acestui subiect, supuse consultării publice, pot fi expediate pe următoarele adrese de email: dfrezina@mail.ru, contactrezina@mail.ru, cons.rez.apl@inbox.ru, sau la următoare numere de telefon: 0254 2 10 72, 0254 2 20 58, 0254 2 10 12, sau la Consiliul...

Tineri informați, tineri protejați!

     Servciul Tineret și Asistență Investițională din cadrul Consiliului raional Rezina, în parteneriat cu CSPT"ARMONIA , condus de Stanislav Atamanenco, au organizat în cadrul Zilei Naționale de Tineret,  o sesiune de informare cu tinerii din satele Echimăuți și Cinișeuți. La ședințe au participat aproximativ 70 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani.      Întrunirea a avut drept scop, de a informa tinerii...DÎTS anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IP Școala Primară Lalova

        În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general

Direcţia  Învăţământ, Tineret şi Sport  Rezina

A N U  N Ţ Ă

Concurs  pentru ocuparea funcţiei de

director al  IP Școala Primară Lalova

 

     La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte următoarele condiții:

 1)deţine cetăţenia Republicii Moldova,

 2)are studii   superioare universitare,

3) are vechime  în activitate didactică de cel puţin 3 ani,

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit  vârsta de 65 ani,

5)cunoaște  limba  română,

6) este apt(ă) din punct de vedere  medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției,

7)nu are antecedente penale,

8)nu a fost concediat(ă) în ultimii  5 ani  pe baza art. 86, alin. 1) lit. l),m), și n) din Codul muncii,

9) nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ prezintă comisiei de  concurs în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului(11.11.2022) dosarul de concurs  care cuprinde următoarele acte obligatorii:

-       cererea de participare la concurs (anexa nr. 1);

-       copia actului de identitate;

-       copia/copiile  autentificate la notar a actelor/actelor de studii;

-        copiile actelor care atestă vechimea în activitatea  didactică a candidatului;

-       curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2,

-       certificatul medical care  atestă  că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;

-       cazierul  juridic sau declarația pe propria răspundere;

-       proiectul  planului de dezvoltare a instituției,  pentru 5 ani sau declarația pe proprie răspundere.

Informaţii suplimentare :

-  (0254)  25732; (0254)24369;

-invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru;

-Direcția Învățământ,str. 27 august, 1, bir. 406

Acasă

În sus